پیام نور

MX Player Codec (Tegra3)

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

این برنامه یکی از مکمل های mx player است که قابلیت پشتیبانی از فرمت های بیشتر به برنامه میدهد و قابلیت های ان را افزایش می دهد