پیام نور

صحبت کردن با دوقلوها

۶ خرداد ۱۳۹۶

یک بازی زیبا که باید با دوقلوهای کوچک حرف بزنید بازی کنید ،با یک گرافیک ایده آل آنها با صدا جیغ و خنده بچه گانشان به شما پاسخ میدهند باید سعی کنید با موسقی مناسب آن ها را شاد نگه دارید . از این بازی لذت ببرید.