پیام نور

Archery King

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

در یک رقابت تن به تن مسابقه دهید! مهارت هات رو امتحان کن. توی زمین های مختلف و با حریف های مختلف. می تونی تیرو کمون های مختلف رو داشته باشی. مرحله ها رو پشت سر بذار و به یک تیرانداز حرفه ای تبدیل شو.