پیام نور

LEGO® City My City 2 build, chase, cars and fun

۱۷ تیر ۱۳۹۶

به شهر لگویی خوش آمدید! اینجا جایی است که میتوانید ماشین های باحال خودتان را هر طوری که دلتان خواست بسازید و با آنها به ماموریت های خطرناک بروید،ماموریت هایی همچون ماموریت های آتش نشانی، دستگیری خلافکاران و کاوش در محیط های خطرناک همچون زمین های اطراف آتش فشان ها،ضمنا با انجام ماموریت های مشکل بازی میتوانید قفل قطعات جدیدی را برای ماشین های خود باز کنید و سطح آنها را بالاتر ببرید.شهر لگویی به وجود شما نیاز دارد!ویژگی ها:- امکان طراحی و ساخت ماشین های لگویی دقیقا همانطوری که در ذهن تان دارید و بعد آزمودن آنها در ماموریت های خطرناک بازی- امکان توسعه شهر لگویی، ارتقای سطح ماشین های خود، دستیابی به قطعات جدیدی برای ماشین های تان و همچنین لگوهایی جدید با انجام ماموریت های مشکل بازی- امکان استفاده از ماشین های خود شهر برای انجام ماموریت ها