پیام نور

زیارت عاشورا و دعای توسل صوتی

۹ آبان ۱۳۹۶

برنامه شامل زیارت عاشورا با صدای آقای کریمی و دعای توسل با صدای آقای منصوری است .فونت متوسط و خوانا برای برنامه تنظیم شده است. امیدوارم برنامه ما مورد رضایت شما باشد . در آینده دعاهای دیگر نیز اضافه می شود و انشاالله به یک مفاتیح منتخب تبدیل می گردد. توصیه میکنم یک بار هم شده این دو دعا را گوش دهید مطمئنم احساس بسیار معنوی قوی را تجربه خواهید کرد . التماس دعا